Dijital Dönüşüm ve Mobilite için Asfalt 4.0

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü himayesinde 8-9 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenen “Dijital Dönüşüm ve Mobilite için Asfalt 4.0”  temalı 8. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi’nde, Simge Group ve Makine İmalatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı S. Emre GENCER ilk oturumda Makine İmalatçıları Birliği adına “Türkiye Makina Sektörü ve Gelişmeler” adlı bir konuşma gerçekleştirdi.

Ayrıca E-MAK Asfalt Plentleri İş Geliştirme Müdürü Gülay MALKOÇ, Tansel DİVRİK, Fatih Anık ve Mustafa Kemal Türkmen tarafından hazırlanan, “Asfalt Üretiminde İklim Değişikliği ve Dijitalizasyon Yaklaşımlarına Uyumlu Bir Teknoloji” konulu bildiri Gülay Malkoç tarafından sunuldu.

Asfalt üretiminde en büyük sorunlardan biri kabul edilen agreganın ısıtılması sırasındaki enerji kaybı konusunda dünyadaki mevcut durumu ele alan bildiride, bu sorunun çözümüne yönelik inovatif (CHALLENGER) sistemin kullanılması durumunda sağlanacak teknik, ekonomik ve çevresel avantajlar değerlendirilmiş, sonuçta inovatif sitemin geleneksel asfalt üretim sistemlerine göre enerji açısından %35-49 arasında tasarruf sağladığı ve ayrıca önemli miktarda ekonomik avantaj sağladığını gösteren çalışma sonuçları katılımcılara aktarılmıştır.