Sıcak Agrega Silosu

Türkiye’nin lider firması E-MAK, tamamen yerli ve milli bir markadır. E-MAK, asfalt plentleri konusunda da müşterilerine en kaliteli ürünleri ve hizmeti sunmaktadır.  Asfalt Plenti alan müşterilere öncelikle detaylı bir eğitim verilmektedir. Bu eğitim satılan plentin operatörlerine verilmektedir. Ayrıca eğitime katılan operatörlere eğitim sonrasında da sertifika verilmektedir.

Segregasyonu Önleyen Özel Tasarım

Asfalt üretim tesislerinde inşaat alanındaki problemler gibi pek çok problemden etkilenmemeleri için asfalt plenti stok siloları veya depoları ile donatılmışlardır. Yeni üretilen sıcak agrega konveyör bant sistemi ya da asansörler yardımıyla silolara gönderilirler.

Depolanmış olan bu karışım, silonun alt kısmındaki kapak vasıtası ile kamyonlara yüklenir. İzole edilmiş sıcak silo karışımları herhangi bir ısı kaybı olmaksızın 24 saate kadar saklanabilirler.  Kapasiteleri birkaç yüz tona kadar çıkabilir. İzole edilmemiş stok yapıları ise genelde biriktirme depoları olarak adlandırılır.  Karışımı kısa süreli muhafaza ederler ve daha küçüktür. Biriktirme Deposu (Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü) Stok Siloları, uygun koşullarda çalıştırıldığında herhangi bir sorunla karşılaşılmaz. Karşılaşılan temel problem; segregasyondur.

Özellikle silo boşken yeni doldurulmaya başlanan karışım belirli bir yükseklikten silonun içine düşer. Bu nedenle ince taneler ve bitüm fazlalığından dolayı iri taneler farklı yönlerde birikir. Bunu minimuma indirmek için silolarda karışımın içeriye boşaltıldığı kısımda bir tartım kovası kullanılır. Tartım kovası; silo içine sürekli karışım akışı olmasını engeller. Karışım belli bir ağırlığa ulaştığında tek seferde siloya boşaltılır. Sürekli üretim esnasında, silodaki karışım miktarı silo kapasitesinin 1/3’ü ve 2/3’ü arasındadır.

Bitümlü sıcak karışım, inşaat alanına farklı tipteki kamyonlarla taşınır. Kamyonlar boyutlarına ve tiplerine göre çeşitlilik gösterir. Üretim miktarının hatasız belirlenebilmesi için tek tip kamyon tercih edilir. Tesiste sürekli olarak üretim miktarı kayıt altında tutulur. Ağırlıklı tipteki plentlerde, karışıma giren tüm malzemelerin ayrı kantar kayıtları vardır. Sürekli tiplerde ise kantar kayıtları bu kadar net değildir. Karışıma giren iri ve ince agreganın toplam kütlesi ve bitümün ağırlığı bilinir. Bununla birlikte; üretim miktarı kontrolü tesisteki kantar ile yapılır.

Tüm kamyonların daraları, üretime başlamadan önce  alınır. Yüklenmiş kamyonlar, tesisten her çıkışları sırasında tartılırlar. Kantarda yapılan takibin doğruluğu için belirli aralıklarla kalibrasyon yapılmalıdır. Kamyonların daralarının sürekli kontrol edilmesi ve kantarın bakımının sık aralıklarla tekrarlanması gerekir.

Elenmiş agregalar tane büyüklüklerine göre sıcak agrega silosunun - Üniteler- gözlerinde depolanır. Otomasyon sayesinde soğuk silo ile koordineli çalışır.

Hızlı ve Hassas Tartım İçin Çift Kademeli Boşaltma

  • 14-160 ton depolama kapasitesi,
  • 4, 5, 6 veya 7 adet agrega kompartımanı,
  • By-pass kompartımanı,
  • Alt ve üst agrega seviye sensörleri,
  • Sürekli seviye sensörleri,
  • Sıcaklık sensörü,
  • Coğrafi şartlara göre optimum ısı izolasyonu,
  • Numune alma mekanizması,
  • Toz sızdırmayan çift kademeli boşaltma kapaklı.

E-MAK, sadece satış öncesi ve satış sürecinde değil satış sonrasında da her zaman müşterilerinin yanındadır.