Soğuk Agrega Siloları

1977 yılından bu yana faaliyet gösteren Simge Group’un bir üyesi olan E-MAK, Türkiye’de sektörün önde gelen kuruluşlarından biridir.

Soğuk agrega siloları, - Üniteler- asfalt üretim prosesinin başlangıç noktasıdır. E-MAK soğuk agrega siloları; - Üniteler- kurutucuya homojen ve istenen oranda kontrollü olarak sürekli agrega beslemesi yapar. Ancak silolarda depolanan farklı cins agregalar birbirine karışmaz. Soğuk agrega silolarının genişliği, yükleyicinin kepçe genişliğine uygundur. Bu nedenle rahat çalışma imkânı sağlar. Otomasyon sayesinde sıcak silo ile koordineli çalışır. Reçete değişikliklerine göre otomatik besleme hızları ayarlanır. 

Soğuk agregalar, agrega kurutucu yükleme bantlarına bunker altı besleme sistemi vasıtasıyla aktarılır. Bunker altı besleme sistemlerinde yer alan ekipmanlar; bunker altı kapakları, vargelli veya vibratörlü besleyiciler ve bunker altı toplama bantlarından oluşur.

Agrega kurutucu yükleme bandı, bunker altı toplama bandından gelen agregaları, kurutucuya (ısıtıcı tambura) aktaran  konveyör sistemidir. Bunker altı toplama bantları ise kurutucu yükleme bantlarının aksine yatay konveyör sistemleridir. Bu her iki bandın kapasitelerinin de plentin kapasitesi ile uyumlu olması şart. Bant genişlikleri, kalınlıkları ve hızları bu kapasiteye göre belirlenmelidir.

Agreganın ön beslemesi  müşteri talebine bağlı olarak 3, 4, 5 ve 6‘lı soğuk besleme sistemleri şeklinde sunulur. Silolar, hız denetimli besleme bantlarına, agrega akış monitörü ve agrega eksikliği uyarı göstergelerine sahiptir. 

E-MAK Soğuk Agrega Silonun Özellikleri

  • 4 ya da daha fazla sayıda silo, 
  • 8 m³ ile 25 m³ arası hacimlerde, 
  • Dozaj bandı ile hız invertörlü besleme,
  • Akış kontrol sistemi ile yönlendirme, 
  • Akustik/Optik uyarı sistemi, 
  • Titreşim motorlu, 
  • Üzerini kapatma,
  • Acil stop sistemi, 
  • Nem ölçme sensörü ile kurutucu brülör alev şiddetinin otomatik olarak kontrolü.

Sistemin kalitesinin sağlanması ham maddeden başlamakta ve satın alınan bütün malzemelerin TS EN 10025 standardının öngördüğü çekme, akma, uzama ve kimyasal analiz testleriyle E-MAK laboratuvarlarında kabulü yapılmaktadır. Uygulanan bütün kaynak teknikleri TS EN ISO 15614-1 uyarınca düzenlenen WPQR’lar vasıtasıyla akredite bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen testler aracılığı ile doğrulanır. Kaynak Mühendislerimiz tarafından TS EN ISO 15609 uyarınca WPS’ ler hazırlanır. Kaynakların tümü WPS’ lere uygun olarak gerçekleştirilir. Bunun yanında bütün kaynak personelleri TS EN ISO 9606-1 standardına göre akredite bir kuruluş tarafından sertifikalandırılarak sistemin güvenilirliği sağlanır. Kaynak ile birleştirilecek bütün parçalara TS EN ISO 9692 ye göre kaynak ağzı açılır. Kaynak yapılacak yüzeyler yağ, pas, boya ve benzeri olumsuz etkenlerden arındırılır. Temizliği tamamlanan parçalara EN ISO 13916 ve TS EN 1011-2 uyarınca ön tavlama yapılır. Kullanılacak kaynak sarf malzemelerinin TS EN 13479 standardına uygun olarak test edilmiş olmasına dikkat edilir. Kaynak işlemi;öncesi, devamı ve sonrasında Kaynak Mühendisleri gözetiminde Kaynak Kontrol Personelleri tarafından kontrollere tabi tutulur.

Asfalt plentindeki en önemli noktalardan biri olan soğuk agrega siloları için E-MAK kalitesine güvenebilirsiniz. E-Mak olarak, tüm aşamalardaki denetimlerimizi çok sıkı bir şekilde gerçekleştiriyoruz.