Plent Miks Temel (PMT)

Mekanik Stabilizasyon Plenti (PMT)

PMT (plentmiks temel) malzemeleri; yol gövdesinin plent-miks temel tabakasının oluşturulmasında kullanılan, primer kırma ve eleme işleminden geçirilerek en az üç farklı tip agreganın, mekanik plentte belirli orandaki su ile karıştırılmasıyla hazırlanır. Yolda finişer ile serilme işlemi gerçekleştirilir.

PMT, Agrega Hazırlama Sistemleri temel malzemeleri; yol gövdesinin plent-miks temel tabakasının oluşturulmasında kullanılan, primer kırma ve eleme işleminden geçirilerek en az üç farklı tip agreganın, mekanik plentte belirli orandaki su ile karıştırılmasıyla hazırlanır. Yolda finişer ile serilme işlemi gerçekleştirilir.

Karayolu Teknik Şartnamesi Kısım 402.04’e ve TS EN 13242 standardına uygun olarak PMT Tip-1 ve PMT Tip-2 tipleri şeklinde üretilmektedir. Üretiminde, kaliteli en az 3 farklı agrega grubundan faydalanılarak E-MAK otomatik mekanik stabilizasyon plentlerinde optimum su içeriğinde karıştırılarak elde edilir.

Mevcut zeminlerin taşıma gücünün düşük olması güçlendirilmelerini zorunlu kılar. Yoksa zemine uygulanacak sıcak karışım asfaltın da alttaki zemine bağlı olarak  göçmelere ve kırılmalara maruz kalması olasıdır. Zeminin güçlendirmesi ve mevcut satıhdaki ondülasyonların giderilmesi amacıyla asfalt uygulamasından önce plentmiks malzemesi kullanılmalıdır. Plentmiks, uygun ölçüde agrega ve taş tozunun plentte karıştırılması sonucu elde edilir.

Plentmiks stabilize temele göre üst yapı kalınlığını en az üçte bir oranında azaltır.
Trafiğin en az olduğu bir yolda dahi stabilize temel tabakası 58 cm’ye kadar çıkar. Yoğun ağır taşıt trafiğinin bulunduğu bir ana arterde ise bu kalınlığın 120 cm gibi çok yüksek bir kalınlığa ulaştığını görürüz.

Mevcut zeminde çukurlaşmaların oluşması kullanılacak asfalt miktarının artmasına neden olur. Bunun olmasını engellemek için asfalt öncesi zemin yüzeyinin plentmiks temel malzemesiyle kaplanması gerekir. Zemindeki pürüzlerin ve çukurlaşmaların giderilmesi kaplama malzemesinde tasarrufa neden olur. Böylece toplam maliyet çok daha uygun olur.

Bu temel tabakanın dizaynın yapılması gerekir. Konkasör üretiminde kullanılan eleklere göre 15 günlük elek analizi ortalaması doğrultusunda geçen yüzde oranlarına göre tasarlanır. Kimi şantiyeler, 3’lü ve 4’lü karışım yaparlar. Karışımlardan 3’lü olanın şantiye ortamında hazırlanması ve kırılması daha uygundur. Çünkü verimliliği daha  yüksek olur. Şöyle ki kırılan malzeme tipleri 0-10 mm,10-19 mm, 19-38 mm  olarak karışıma girer.

4 ‘lü karşımda ise 19-38 mm , 12-19 mm, 5-12 mm , 0-5 mm olarak kırılır. Bu durum konkasördeki elek çaplarına göre farklılık gösterebilir.

Plent Miks - Agrega Hazırlama Sistemleri- tabakası alt temel tabakanın üzerinde BSK serimine uygun şekilde hazırlanmalı sıkışma yönünden sağlam olmalıdır. Modifiye proktor yöntemiyle hazırlanan yoğunluğun yolda % 100’e eşit olması şarttır.

Plent Miks - Agrega Hazırlama Sistemleri- tabakasında; kil, silt gibi yabancı maddeler bulunmamalıdır. Sağlam temiz agregadan üretilmesi durumunda yolda yüksek verim elde etmek mümkündür. Serim sırasında meydana gelecek ondülasyon bu tabakada çok aza indirilmelidir aksi takdirde yolda bulunan ondülasyonlar BSK yüzeyinde de aynı etkiye neden olur.

Mikserde aşınmaya dayanıklı özel ve güçlü alaşımdan üretilen Plent Miks, - Agrega Hazırlama Sistemleri- Temel Agrega Hazırlama Sistemlerinden biridir.

Mekanik plent, otomatik olarak çalışır. Gerektiği takdirde manuel olarak da çalıştırabilirsiniz. Soğuk Agrega silolarının dozaj bantları; elektrik motoruyla bağlantılı ve kademesiz dozaj ayarı yapılabilir özelliğe sahiptir. İmalat sırasında bant hızları kumanda kabininden hız kontrol ünitesi ile istenilen seviyeye getirilebilir. 1000 mm genişlikteki bantta 4 kat kord bezi vardır. Toplam bantların hareketi en az 11 kW gücünde motor-redüktör grubu ile direkt entegredir. Karıştırıcı içindeki karışımın yapıldığı bölümler aşınmaya dayanıklı değiştirilebilir çelik döküm plakalardan (Ni Hard 4) oluşur. Karıştırıcı kollar; çelik döküm malzemeden imal edilmiş ve karıştırıcı içinde süpürülmemiş yer bırakmayacak şekilde karışım hazırlar. Otomasyon sistemi otomatik kumanda kontrolü ile çalıştırılır.

E-MAK, sadece satış öncesi ve satış sürecinde değil satış sonrasında da her zaman müşterilerinin yanındadır.

Plent Miks Temel (PMT)

Pmt Rekabet Üstünlükleri :

  • Mekanik plent otomatik olarak çalışıp gerektiği taktirde manuel olarak çalışabilir.
  • Soğuk agrega silolarının dozaj bantları elektrik motoruyla tahrikli ve kademesiz dozaj ayarı yapılabilir özelliktedir.
  • İmalat sırasında bant hızları kumanda kabininden hız kontrol ünitesi ile arttırılıp azaltılabilir.
  • Bandın genişliği 1000 mm olup 4 kat kort bezi vardır. Toplama bantlarının hareketi en az 11 kW gücünde motor – redüktor grubu ile direkt tahriklidir.
  • Karıştırıcı içinde karışımın yapıldığı bölümler aşınmaya dayanıklı değiştirilebilir çelik döküm plakalardır. (Ni Hard 4)
  • Karıştırıcı kollar, çelik döküm malzemeden imal edilmiş ve karıştırıcı içinde süpürülmemiş yer bırakmayacak şekide karışım yapmaktadır.
  • Otomasyon sistemi, otomatik kumanda kontrollüdür.