Sıcak Asfalt Geri Dönüşüm Sistemi

E-MAK, 1977’den beri faaliyet gösteren Simge Group’un genç ve bir dinamik üyesidir. E-MAK, kullandığı teknolojiler, ürettiği ürünlerle kısa sürede Türkiye’nin ilk ve tek asfalt plenti üreticisi oldu. Tamamıyla yerli ve milli olan E-MAK yurt dışında da birçok ülkeye birden fazla ürününü ihraç etmektedir.

RATech Sıcak Asfalt Geri Dönüşüm Sistemi bitümlü temel çalışmalarını agrega, bitüm ve anti-aging’i RAP malzemesine katarak asfalt plentine ihtiyaç duymadan yapabilmektedir. Böylece asfalt plenti kapasitesine RATech kapasitesi eklenir ve tesisin kapasitesi %100 artar. RAP malzemesinin kantar sistemi ile tartılarak karışıma ilave edilmesi sağlanır. Özel mikseri sayesinde bitümlü temel için 45 sn. karışım yapma, mikser üzerindeki bitüm kantarı ile ilave bitüm ekleme, toz veya solit anti aging katkı dozajlamasını sağlama imkânı vardır. 

Sıcak asfalt geri dönüşüm sistemi: RATech sisteminde yapışmayı önlemek için ısıtılacak RAP malzemesini sabit zeminler üzerinde taşıyıcı paletlerle sürükleyerek kurutulması sağlandığı için malzemenin cidarlara yapışması önlenmiştir. Binder ve aşınma tabakalarına asfalt üretmek için RAP malzemesini RATech mikserinde ilave 45 sn. daha karıştırma ve anti aging ile dozajlama yapabilir. Dik elevatör, soğuk RAP malzemesi taşıdığı için yapışma sorunu yaşanmaz.

Paralel akışlı tambur sistemlerine, %70’e kadar geri dönüşüm malzemesi eklenebilir. Sıcak geri dönüşüm sistemleri için oldukça iyi bir çözümdür. Paralel tambur geri dönüşüm sistemleri, tüm dünyada yaygın olarak kullanılan sistemlerden biridir. Özel olarak geliştirilen brülörle donatılmış paralel akış tambur sistemi ile % 70’e kadar geri dönüşüm malzemesi işlenebilir. Geri dönüşüm malzemesinin doğrudan alevle temasını engelleyen ve etkili ısıtmaya olanak sağlayan tambur içi kanatçık tasarımı, özel öneme sahiptir. Geri dönüşüm malzemesi, hassas tartma sistemi ile tartılır ve ısıtıldıktan sonra yalıtımlı bir huni aracılığıyla miksere aktarılır.

Malzemenin dolaylı ısıtılması, tesis için gereken toplam enerjiyi azaltmaktadır. Enerji yönünden oldukça verimli olan bu üretim süreci, tesisin enerji tüketiminin daha az olmasını sağlar. 

Brülör, kendi tekerlekleri üzerinde çalışma koşuluna bağlı otomatik olarak hareket edebilmektedir. Bu sistem, ateşlemeden sonra brülörün içindeki bileşenlerin zarar görmesine engel olmak  için geliştirilmiştir. Baca etkisi ve bağlantılı olarak RAP kurutucu tamburundan yükselen sıcak hava nedeniyle, brülör bu bölme olmadan korunamaz. Brülör yeniden başlatıldığında, bölme dışarı doğru hareket eder ve ünitenin bütünü, tekrar çalışmaya başlar.

E-MAK asfalt plentleri, AB direktiflerine; Makine Emniyeti Direktifi 2006/42/EC, Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2004/108/ EC ve Alçak Gerilim Direktifi 2006/95/EC ve bu direktiflerin atıfta bulunduğu EN Standartları’na uygun olarak üretilmektedir ve CE işareti bulundurmaktadır. Ayrıca E-MAK, EAC – Avrasya Uygunluk Deklarasyonu, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir

Sıcak Asfalt Geri Dönüşüm Sistemi

Sıcak Asfalt Geri Dönüşüm Sistemi Rekabet Üstünlükleri :

  • RATech bitümlü temel çalışmalarını agrega, bitüm ve anti-aging’i RAP malzemesine katarak asfalt plentine ihtiyaç duymadan yapabilmektedir. Böylece asfalat plentinin kapasitesine RATech kapasitesi eklenir ve tesisin kapasitesi % 100 artar.
  • Rap malzemesinin kantar sisteli ile tartılarak karışıma ilave edilmesi sağlanmaştır.
  • Kendi özel mikseri ile bitümlü temel için 45 sn. karışım yapma, mikser üzerindeki bitüm kantarı ile ilave bitüm ekleme, toz veya solit anti aging katkı dozajlamasını sağlama imkânı vardır.
  • RATech sisteminde yapışmayı önlemek için ısıtılacak RAP malzemesinimsabit zeminler üzerinde taşıyıcı palatlerle sürükleyerek kurutulması sağlandığı için malzemenin cidarlara yapışması önlenmiştir.
  • Binder ve aşınma tabakalarına asfalat üretmek için RAP malzemesini RATech mikserinde ilave 45 sn. daha karıştırma ve anti aging ile dozajlama imkânı sağlar. Böylece 45 sn. lik batch süresi içerisinde (45+25sn.) toplam 70 sn. karışım imkânı sağlar.
  • Dik elevatör soğuk Rap malzemesi taşıdığı için yapışma olmaz.