Soğuk Asfalt Geri Dönüşüm Sistemi

E-MAK, tamamen yerli ve milli bir şirkettir. Avrupa Standartları’nda kalite sunmaktadır. Bu  nedenle müşterilerine en iyi  ürünleri en doğru hizmet ile sunmayı bir şirket politikası olarak belirlemiştir. Özellikle asfalt plenti, konusunda  ülkenin önde gelen markalarından biridir. 

Mevcut yolların yenilenmesi sonrasında ortaya çıkan kazınmış asfaltın (RAP - Reclaimed Asphalt Pavement - Geri Kazanılmak İstenen Sökülmüş Kaplama Asfalt) geri kazanımı (RECYCLING), başta büyük şehirlere hizmet veren asfalt plentlerinde zorunlu bir ünite hâline gelmiştir. Ülkelerin karayolları şartnamelerinde izin verilen oranlarda asfalt üretimine katılarak kullanılmaya başlayan RAP malzeme sadece maliyet açısından avantaj sağlamakla kalmayıp çevre konusunda duyarlılığın bir gereğidir. Soğuk Asfalt Geri Dönüşüm Sistemi, - Asfalt Geri Dönüşüm Plentleri- siparişe göre istenilen ölçü ve özelliklerde üretilmektedir.

Soğuk Asfalt Geri Dönüşüm Sistemi Ekipmanları

 • RAP silosu 
 • Besleme bandı
 • Elevatör
 • Besleme deposu 
 • Tartımlı dozaj bandı 
 • Mikser patlama kanal ünitelerinden oluşur.

Mobil asfalt üretim tesisleri; sabit asfalt üretim tesisleri için uygun olan geri kazanılmış asfalt malzemesinin %25’e kadar eklenmesine olanak sağlar. Dozajlama sistemi, müşterilerin mevcut sistemlerine sorunsuz şekilde uyarlanabilir. Orta çember dozajlama sisteminde çokça geri dönüşüm malzemesi kullanılır. Malzeme, bir elevatör aracılığıyla kurutucu tamburun içine eklenir. Malzeme bu aşamada  karıştırılır ve ısı uygulanır. 

Mikserin içerisine; besleme tip geri dönüşüm sistemi sayesinde geri dönüşüm malzemesinin kalitesine ve nemine bağlı olarak %30’a kadar geri kazanılmış asfalt (RAP) malzemesi eklenebilir. Miksere besleme tip geri dönüşüm sistemi, tüm mevcut sistemlere uygulanabilen bir sistemdir.

Çok değişkenli dozajlama sisteminde, kazınmış asfalt malzemesi %40’a kadar eklenebilir. Bu oran, soğuk geri dönüşüm için olabilecek en yüksek orandır. Geri dönüşüm malzemesi, eğimli bir konveyör aracılığı ile besleme silosundan direkt olarak karıştırma kulesine iletilebilir. Geri dönüşüm malzemesi, küçük miktarlarda miksere beslenmektedir. 

E-Mak olarak, asfalt teknolojileri üretim tasarım ve satış sonrası hizmetlerimizin gerçekleştirilmesi sırasında çevre üzerinde sebep olabileceği olumsuz etkileri kurduğumuz çevre yönetim sistemi ile kontrolümüz altına alabilmeyi amaçlıyoruz.

E- MAK Çevre Politikamız Çerçevesinde Neler Yapıyoruz?

 • Çevreye verilebilecek olumsuz etkileri azaltıyor ve kirliliği önlemeye çalışıyoruz.
 • Doğal ve enerji kaynaklarımızın etkin kullanımını sağlıyoruz.
 • Hurda ve atıkları azaltıyoruz. Mümkünse değerlendirip kullanıyoruz.
 • Çalışanlarımızı ve taşeronlarımızı çevre konusunda bilinçlendiriyoruz.
 • Riskli alanlar için önlemler alma konusunda ve acil durumlara karşı hazırlıklıyız.
 • Yürürlükteki yasal düzenleme ve şartlara uyuyor ve takip ediyoruz.

 

Soğuk Asfalt Geri Dönüşüm Sistemi

Soğuk Asfalt Geri Dönüşüm Sistemi Rekabet Üstünlükleri :

 • Rap silosu.
 • Besleme bandı.
 • Elevatör.
 • Besleme deposu.
 • Tartımlı dozaj bandı.
 • Mikser patlama kanalı.